۸۸۷۸۱۲۲۳-۲۴ (۹۸۲۱+) info@cylindersazi.com

Casing scraper

در سایزهای 2 3/8”   تا 20”  اینچ موجود می باشد و برای از بین بردن mud cake اضافی، سیمان چسبیده شده به داخل لوله ی جداری، گلوله های جاسازی شده در عملیات مشبک کاری و هر مواد خارجی که داخل لوله های جداری وجود دارد، استفاده می شود.

 

CasingScraper-icon