۸۸۷۸۱۲۲۳-۲۴ (۹۸۲۱+) info@cylindersazi.com
SpecialJunk-MillMetalMuncher

Special Junk Mill Metal Muncher

شرکت سیلندرسازی تهران مفتخر است ابزار Junk Mill-metal Muncher مخصوص برای مانده یابی مانده های دشوار مانند اجزا DST Tools (Drill Stem Test) به ویژه بال موجود در RD Valve را طراحی و تولید نموده که موفق به ارائه کارایی عملیاتی منحصربه فردی برای یک شرکت شده است.

ابزار فوق با پشتوانه سالها تجربه تولید ابزارهای درون چاهی و بهره گیری از طراحی خاص و تیغه های برشی عالی (Super Cutting Element) ایجاد شده است.