۸۸۷۸۱۲۲۳-۲۴ (۹۸۲۱+) info@cylindersazi.com

ظرفیت ٤٠ میلیارد دلاری صنعت گاز برای سرمایه گذاری در پساتحریم

صنعت گاز ایران در دوران پساتحریم امکان جذب بیش از ٤٠ میلیارد دلار سرمایه گذاری را به روشهای BOO و BOT دارد.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در گفتگو با خبرنگار شانا اظهار کرد: با ایجاد ارتباط منطقی و معقول در دوران پساتحریم می توانیم با کشورهای همسایه رابطه داشته باشیم و به راحتی، گاز را به این کشورها صادر کنیم.
حمیدرضا عراقی با اشاره به موقعیت استراتژیک ایران در منطقه و جهان افزود: ایران با دارا بودن مزیتهایی از جمله کوتاهترین مسیر به بازارهای گاز، بزرگترین ظرفیت تولید گاز در جهان، دارا بودن زیرساختهای بزرگ برای صادرات گاز به نقاط مختلف، نیاز به حداقل سرمایه گذاری و داشتن امکان صادرات، می تواند به راحتی روابط بین الملل خود را افزایش دهد.
وی اعلام کرد: از سوی دیگر می توانیم گاز را به فرآورده های با ارزش بیشتر تبدیل کنیم؛ همچنین با تزریق آن به چاههای نفت، مقدار برداشت و تولید نفت را افزایش دهیم.
معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان این که هم اکنون در جهان، صادرات گاز به روش خط لوله و ال ان جی در انجام می شود، اعلام کرد: صادرات گاز تا سه هزار کیلومتر با قطرهای بالای خط لوله توجیه پذیر است.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، برای دستیابی به فناوری ال ان جی چند پروژه تعریف شده که یکی از آنها ٦٠ درصد پیشرفت دارد.