۸۸۷۸۱۲۲۳-۲۴ (۹۸۲۱+) info@cylindersazi.com

ابزار های مانده یابی

در اندازه های بین 1 5/8 “  تا 14”  اینچ وجود داردکه ...
برای مانده هایی که بیشترین قطرهای بین 1  تا 22  اینچ دارند، ...
برای گرفتن قطعه خارجی مانده با اندازه های 1.05”  تا “ ¾ ...
برای گرفتن قسمت داخلی مانده با اندازه های ½”  تا 8”  می ...
در دو نوع Jet Type و Revese Circulating  برای مانده هایی با ...
(یکی از ابزارهای  مانده یابی که) برای مانده یابی داخلی با اندازه ...
اندازه های 1 13/16”تا8”  اینچ برای آزاد سازی گیر لوله های حفاری، ...
طرح Bowen  قابل تعویض سری های10,20,70,150.
در سایزهای 2 3/8”   تا 20”  اینچ موجود می باشد و برای ...