۸۸۷۸۱۲۲۳-۲۴ (۹۸۲۱+) info@cylindersazi.com

محصولات

در اندازه های بین 1 5/8 “  تا 14”  اینچ وجود داردکه ...
برای مانده هایی که بیشترین قطرهای بین 1  تا 22  اینچ دارند، ...
برای گرفتن قطعه خارجی مانده با اندازه های 1.05”  تا “ ¾ ...
برای گرفتن قسمت داخلی مانده با اندازه های ½”  تا 8”  می ...
در دو نوع Jet Type و Revese Circulating  برای مانده هایی با ...
(یکی از ابزارهای  مانده یابی که) برای مانده یابی داخلی با اندازه ...
اندازه های 1 13/16”تا8”  اینچ برای آزاد سازی گیر لوله های حفاری، ...
طرح Bowen  قابل تعویض سری های10,20,70,150.
در سایزهای 2 3/8”   تا 20”  اینچ موجود می باشد و برای ...
اندازه های 1 11/16”  تا   11 ¼”   اینچ موتور درون چاهی غیر مغناطیسی Stator ...
در اندازه های بین 4 1/8”  تا ½" 17  اینچ که برای ...
در اندازه های 3 تا 13 15⁄16اینچ و معمولا با طول 16 ...
برای بریدن لوله های جداری استفاده می شود و در اندازه های ...
در اندازه های 3 ½”  تا 11 ¼”  اینچ ساخته می شود ...
در اندازه های 3 ¼” تا 26” اینچ برای بازکردن Collaps در ...
در اندازه های 3 ¼” تا 17 ½” اینچ برای آسیاب کردن ...
شامل دو نوع TCI tiled, Heavy Duty که برای نرخ نفوذ حداکثر ...
در اندازه های بین 3/8 2 تا 26 اینچ وجود دارد. برای کارهای ...
به منظور حفر چاه با قطر زیاد و یا افزایش قطر یک ...
در انواع غلطکی Roller)) و هیدرولیکی (Hydraulic) با تیغه بازوها با تیغه PDC ...
به منظور افزایش پایداری و بهینه نمودن عملکرد در استرینگ حفاری از ...