۸۸۷۸۱۲۲۳-۲۴ (۹۸۲۱+) info@cylindersazi.com

دیوار تراش

  • در انواع غلطکی Roller)) و هیدرولیکی (Hydraulic) با تیغه
  • بازوها با تیغه PDC وسخت پوششکاری تیغه ها در نمونه ی هیدرولیکی و در نمونه ی غلطکی با توجه به نوع سازند از نظر سختی و نرمی از تیغه های TCI و دندانه ای (Milled Tooth)
  • در اندازه های” ۶ تا” ۴۰ اینچ.

Reamer-icon