۸۸۷۸۱۲۲۳-۲۴ (۹۸۲۱+) info@cylindersazi.com

ابزار های آسیابی

در اندازه های بین 4 1/8”  تا ½" 17  اینچ که برای ...
در اندازه های 3 تا 13 15⁄16اینچ و معمولا با طول 16 ...
برای بریدن لوله های جداری استفاده می شود و در اندازه های ...
در اندازه های 3 ½”  تا 11 ¼”  اینچ ساخته می شود ...
در اندازه های 3 ¼” تا 26” اینچ برای بازکردن Collaps در ...
در اندازه های 3 ¼” تا 17 ½” اینچ برای آسیاب کردن ...
شامل دو نوع TCI tiled, Heavy Duty که برای نرخ نفوذ حداکثر ...
در اندازه های بین 3/8 2 تا 26 اینچ وجود دارد. برای کارهای ...