۸۸۷۸۱۲۲۳-۲۴ (۹۸۲۱+) info@cylindersazi.com

موتور درون چاهی

  • اندازه های ۱ ۱۱/۱۶”  تا   ۱۱ ¼”   اینچ
  • موتور درون چاهی غیر مغناطیسی
  • Stator  مقاوم در برابر حرارت و با ضخامت یکنواخت پوشش لاستیکی که آنها را برای حفاری  در دمای بالا و حفاری های عمیق مناسب می سازد.
  • Rator با روکش کروم و یا روکش تنگستن کار باید برای جلوگیری از فرسایش و خوردگی.
  • قسمت قدرت در Lob  های مختلف، Stage  ها و فاصله ی Lead  که می تواند با توجه به پارامترهای حفاری از قبیل سرعت بالا / گشتاور پایین قسمت قدرت مناسب برای سازند نرم و سرعت متوسط/ گشاور متوسط قسمت قدرت مناسب برای سازند متوسط و سرعت پایین / گشتاور زیاد  قسمت قدرت مناسب برای سازندا متوسط تا سخت برای حفاری جهت دار مناسب با مته های PDC و مته های Tricone
  • تنظیم از ۰ تا ۴ درجه از مضرات کوتاه شدن عمر مفید راندن جلوگیری می کند، مانع از خوردگی ساده Coupling می شود و در نتیجه این امر منجر به طول عمر مفید راندن موتور درون چاهی می شود.