۸۸۷۸۱۲۲۳-۲۴ (۹۸۲۱+) info@cylindersazi.com

قراردادهای جدید نفتی منجر به انتقال فناوری، سرمایه و تولید صیانتی می شود

ستاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: بر اساس بررسی های صورت گرفته در کمیته دانشجویان دکترای رشته قراردادهای نفتی دانشگاه علامه طباطبایی، الگوی جدید قرارداد های نفتی می تواند به طور شایسته و بایسته به انتقال فناوری، سرمایه و تولید صیانتی به صنعت نفت کمک کند.

علی امامی میبدی در گفت و گو با خبرنگار شانا با اشاره به این که با توجه به وضع کنونی تولید کشور در میدانهای مشترک نفت و گاز، آیندگان ما را به خاطر عملکرد بدمان سرزنش خواهند کرد، اظهار کرد: چطور امکان دارد که شرکتهای خارجی سرمایه و فناوری را در اختیار ما بگذارند و ما هیچ امتیازی به آنها ندهیم!

استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این که با ورود فناوری جدید در صنعت نفت بحث آموزش نیروی انسانی بار دیگر آغاز خواهد شد، گفت: وانگهی با اجرایی شدن الگوی جدید قراردادهای نفتی وضع این صنعت در تولید نیز بهبود خواهد یافت.

میبدی با اشاره به این که هم اکنون ما در دانشگاه “تئوری بازی ها” یا موضوع برد – برد در قراردادهای نفتی در دنیا را تدریس می کنیم، گفت: امروزه با توجه به پیشرفتهای صورت گرفته در متن قرادادها و مذاکرات نمی توان دیگر شاهد قراردادهای برد – باخت بود.

برداشت نفت از پارس جنوبی؛ قطر: ٣٥٠ هزار بشکه – ایران: صفر

کارشناس ارشد اقتصاد انرژی و با تاکید بر این که متاسفانه ما در حالی شاهد انتقاد منتقدان به الگوی جدید قراردادهای نفتی در داخل هستیم که عراق تولید خود را از مرز چهار میلیون بشکه در روز گذرانده است، گفت: آقایان باید بدانند که بیشتر تولید ١٢ میلیون بشکه ای که این کشور هدفگذاری کرده از مخازن مشترک با ایران است، امروز شرکتهای انگلیسی و آمریکایی در پشت صحنه توسعه میدانهای نفتی عراق به شدت به دنبال تولید بیشتر از مخازن مشترک ما هستند.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: متاسفانه به دلیل عدم ورود سرمایه و فناوری جدید به خصوص در بخش حفاری در پارس جنوبی نیز در یک دهه گذشته در بخش گاز و نفت به شدت در حوزه پارس جنوبی از رقیب خود عقب هستیم، امروز قطر در حالی روزانه حداقل ٣٥٠ هزار بشکه نفت از لایه نفتی این میدان تولید می کند که ما میزان تولیدمان صفر است.

مییبدی گفت: بررسی های صورت گرفته در دانشگاه علامه طباطبایی نشان داده است که اقتدار اقتصادی و سیاسی ما در طول سالهای گذشته، تولید و صادرات منظم نفت به بازارهای جهانی بوده است، اگر روند تولید و توسعه در صنعت نفت به این شکل کنونی بخواهد ادامه پیدا کند در واقع به اقتدار جمهوری اسلامی ایران لطمه خواهد خورد.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این که خوشبختانه چند سالی است که در دانشکده اقتصاد این دانشگاه دوره های اختصاصی مدیریت قراردادهای نفت و گاز در بازارهای مالی با همکاری وزارت نفت در حال برگزاری است، گفت: امروزه دانش و قدرت چانه زنی در مذاکرات نفتی و انعقاد قراردادهای نفتی در کشورمان نسبت به قبل بسیار افزایش یافته است.
(شانا)